طراحی و سه بعدی سازی

مهمترین کار اولویت هاست !!! اولویت بندی نیاز شما به ما کمک میکند که چه طرحی مناسب محل سکونت شماست.یعنی برای شما اول از همه چه چیزی باید تغییر کند مثلا : آشپزخانه ! شما دوست دارید که محیط آشپزخانه تغییر کند و برای شما آزار دهنده شده یا به طور مثال سرویس بهداشتی شما دچار نم و رطوبت شده و باید به سرعت تشخیص و رفع نم صورت بگیرد.
بعد از اولویت اول که ضروری و یا ضربتی است ، اولویت های دیگر که در تست مشخص شده میپردازیم .در ذهن و ضمیر ناخودآگاه ما به یکسری چیزهای پیرامون خود علاقه داریم که حس آرامش را در ما دوچندان میکند که شاید خودمان از آن بی خبر هستیم گروه معماری سبک مدرن اولین گروه معماری است که از تست روانشناختی برای طراحی داخلی استفاده میکند.
نکته مهم دیگر چه تغییراتی باید انجام شود که فضای شما بازتر ویا دلنشین تر شود.

با ما در تماس باشید